SJK(C) Foon Yew 4, Johor Bahru
 
COUNTDOWN UPSR 2015
Maklumat Asas
Staff Email
Guest Book
Unique visitors:

since 1 Dec 2007
Enrolmen Pelajar / Staf 2014
Enrolmen Pelajar
KELAS LELAKI PEREMPUAN JUMLAH BESAR
1D 22 14 36
1Z 20 15 35
1T 22 13 35
1Q 19 12 31
1M 19 11 30
1L 20 12 32
JUMLAH 122 77 199
KELAS LELAKI PEREMPUAN JUMLAH BESAR
2D 12 27 39
2Z 19 14 33
2T 22 14 36
2Q 16 17 33
2M 16 15 31
JUMLAH 85 87 172
KELAS LELAKI PEREMPUAN JUMLAH BESAR
3D 18 21 39
3Z 18 13 31
3T 17 17 34
3Q 18 11 29
JUMLAH 71 62 133
KELAS LELAKI PEREMPUAN JUMLAH BESAR
4D 17 21 38
4Z 18 18 36
4T 14 21 35
4Q 20 14 34
JUMLAH 69 74 143
KELAS LELAKI PEREMPUAN JUMLAH BESAR
5D 6 28 34
5Z 17 12 29
5T 16 14 30
5Q 14 15 29
JUMLAH 53 69 122
KELAS LELAKI PEREMPUAN JUMLAH BESAR
6D 18 17 35
6Z 18 10 28
6T 18 9 27
JUMLAH 54 36 90
JUMLAH BESAR 454 405 859
Enrolmen Guru
Jawatan Guru
Besar
P.
Kanan
Guru
Media
Guru
B&K
Guru
Agama
Guru
Pemulihan
Guru Interim Tambahan Jumlah
Lelaki 1 - - - 1 - 3 - 5
Perempuan - 3 1 1 - 1 35 - 41
Jumlah 1 3 1 1 1 1 38 - 46
Enrolmen Pembantu Pejabat/ Pekerja
Jawatan Pembantu Tadbir PAP Cleaner Pemotong
Rumput
Pekerja
(PIBG)
Pengawal Keselamatan Jumlah
Lelaki 1 (Ketua) 1 0 1 1 2 6
Perempuan 1 - 5 - - 2 8
Jumlah 2 1 5 1 1 4 14
Jam/kalendar 
Berita / Pengumuman Terkini

5-11-2016
Hacked

View All
Links
Frog width=
今日我以宽四为荣, 明日宽四以我为傲.
Copyright © 2007-2019 SJK(C) Foon Yew 4. All rights reserved. Designed & Maintained by SOONG AI LEAN